Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.9.2022

Informace pro subjekty zapojené ve Školním projektu: Portál farmáře – podání Souhrnného hlášení a potvrzení Ročního hlášení

Státní zemědělský intervenční fond tímto informuje, že od 9. 9. 2022 je možné, aby schválení žadatelé podávali Souhrnné hlášení (SH) a školy potvrzovaly Roční hlášení (RH) prostřednictvím Portálu farmáře (PF).

Od školního roku 2020/2021 existuje možnost podávat SH a RH pro zapojené subjekty také elektronicky
prostřednictvím PF.

PF je pravidelně využíván v rámci podávání žádostí o podporu na produkty žadateli a školami využíván k
potvrzování dodávek produktů.

Celé znění ZDE