Kdo hledá, najde...

Aktuality

15.7.2020

Informace pro chovatele ovcí v ekologickém zemědělství – kupírování ocásků

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Upozorňujeme chovatele hospodářských zvířat, že podle připravovaného návrhu již nebude možné provádět zkracování ocasů jeho zaškrcením.

V současné době je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednávána novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. V této souvislosti Ministerstvo zemědělství upozorňuje chovatele hospodářských zvířat, že podle připravovaného návrhu již nebude možné provádět zkracování ocasů jeho zaškrcením. Návazně tak už nebude možné v chovu ovcí na tuto činnost žádat o výjimku z pravidel ekologického zemědělství podle Metodického pokynu č. 3.

Účinnost novely je stanovena prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Předpokládaná účinnost novely zákona je tedy s ohledem na stav projednávání novely zákona v PSP ČR od 1.1.2021.  Pro další informace sledujte internetové stránky Ministerstva zemědělství – sekci ekologického zemědělství.