Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.5.2020

Informace o prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů

Zítra, tedy 7. 5. 2020, nabude účinnosti novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, která byla přijata v souvislosti se vznikem a rozšířením výskytu koronaviru SARS CoV- 2 v ČR.

Novela obsahuje i prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, nebo pro provádění hospodaření v lese pro daňová přiznání, která se podávají za zdaňovací období roku 2019, respektive posledního kvartálu roku 2019.

Lhůta pro podání daňových přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně za výše uvedená zdaňovací období je prodloužena z 31. 3. 2020 do 5. dne ode dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy do 12. 5. 2020. Osoby, které předmětná daňová přiznání již podaly, včetně těch, které tak učinily po 1. 4. 2020, nemusí tato daňová přiznání podávat znovu.