Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.8.2020

Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách – aktualizace

Informace k samostatnému tiskopisu:
„Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách“

V Praze dne 30.7.2020
V průběhu měsíce května roku 2019 došlo ke zrušení přílohy týkající se přeměny trvalého travního porostu na jinou kulturu v environmentálně citlivé ploše (ECP) v rámci Oznámení o zahájení řízení a Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy. Tato příloha byla nahrazena samostatným tiskopisem Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost (dále jen „T“) na environmentálně citlivých plochách.
Tento dokument se aktuálně generuje jako samostatný tiskopis, který následuje po tiskopisu Oznámení o provedení aktualizace evidence půdy. Tiskopis informuje dotčené uživatele o vzniku změněné ploty T (ZMT) na environmentálně citlivých plochác (ECP) a vyrozumívá uživatele, že je povinnen tuto ZMT plochu zatravnit jinak může být sankcionován.
Samotný tiskopis „Informace o porušení povinnosti zachovat kulturu trvalý trávní porost na environmentálně citlivých plochách“ naleznete v sekci ke stažení.

Státní zemědělský intervenční fond
Odbor LPIS a GIS