Kdo hledá, najde...

Aktuality

5.3.2018

Informace o dotačním titulu Sucho 2017

Na základě jednání uskutečněného na Ministerstvu zemědělství dne 8. ledna 2018 bylo připraveno a schváleno upravené znění „Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017“ (pod č.j. 6872/2018-MZE-17221). Současné znění uvedených zásad řeší pouze část kompenzace za krmné plodiny a je zde zachován původně předpokládaný termín
podávání žádostí, tj. od 15. března do 4. dubna 2018.
Aby nedošlo při podávání žádostí k nedopatření a případné záměně se zastaralou verzí zásad, naleznete níže aktualizovanou verzi a je zveřejněna na internetových stránkách MZe.

Řešení kompenzace škod na tržních plodinách bude schváleno a publikováno okamžitě po definitivním ověření možnosti využití portálu Intersucho pro tento typ plodin.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017