Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.3.2023

Informace ke vzdělání v rámci mladého začínajícího zemědělce (v rámci nové SZP)

Minimální zemědělskou kvalifikaci prokáže žadatel jedním z následujících způsobů:

  1. a) dokladem o získání zemědělského vzdělání nejméně na úrovni středního vzdělání s výučním listem ve vybraném zemědělském oboru vzdělání na úrovni (H), popř. v oboru zaměřeném na veterinářství
  2. b) osvědčením o absolvování vzdělávacího programu – rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných zemědělských činností v rozsahu nejméně 300 hodin,
  3. c) osvědčením o získání 3 vybraných profesních kvalifikací, minimálně v kvalifikační úrovni EQF 3, s vazbou k některému zemědělskému nebo veterinárnímu povolání.

Seznam vzdělávacích subjektů akreditovaných k organizování rekvalifikačního kurzu pro výkon obecných zemědělských činností je zveřejněn na webových stránkách MZe zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/akreditovane-a-autorizovane-subjekty/pro-poradani-odbornych-kurzu/

Seznam vysokoškolských studijních programů/oborů a seznam vybraných profesních kvalifikací s vazbou na některé zemědělské, veterinární povolání zařazených v minimální kvalifikační úrovni EQF 3 bude v nejbližší době rovněž zveřejněn na webových stránkách MZe.  K profesním kvalifikacím lze zjistit podrobnosti na stránkách www.narodnikvalifikace.cz.  Uchazeči zde najdou seznam akreditovaných subjektů, seznam profesních kvalifikací, požadavky na získání jednotlivých kvalifikací atd. Při získání třech různých profesních kvalifikací lze požádat odpovídající střední školu o vystavení výučního listu.

V případě dalších dotazů ohledně plateb pro mladé zemědělce se neváhejte obrátit na Ing. Věru Palackou (vera.palacka@mze.cz)