Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.1.2022

Informace ke generování podkladů pro osvobození od daně z nemovitých věcí

V Praze dne 6. ledna 2022

V současnosti je možné generovat podklad pro osvobození od daně z nemovitých věcí (dále jen „podklad“) pro parcely (listy vlastnictví), kde došlo k zaevidování ekologicky významného prvku (EVP) do evidence LPIS do konce listopadu 2021 bez omezení.

Pro EVP zaevidované v průběhu prosince 2021 bude možné podklad generovat až po 20. 1. 2022, kdy budou aktualizovaná data z katastru nemovitostí.

Zdroj: SZIF