Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.11.2021

Informace k Portálu farmáře, doručování DS, projekt MACH

Prostřednictvím datové schránky jsme ze SZIF obdrželi informace, týkající se Portálu farmáře, doručování písemností datovou schránkou a vývoji projektu MACH – tedy systému kontrol pomocí satelitů od roku 2022, který nahradí stávající systém kontrol (kontroly na místě, družicové focení 1/3 území).

V níže uvedeném dopisu SZIF uvádí, že pro žadatele, kteří nebudou schopni, vzhledem k IT dovednostem a věku, vše řešit přes portál farmáře, SZIF připravuje individuální přístup a bude je kontaktovat také telefonicky a vše s nimi řešit. A dále, že systém kontrol pomocí satelitů (které budou snímkovat 100% území každé 3 dny) bude v roce 2022 probíhat jen „pilotně“ tj. nebude mít dopad na vyplácení dotací v roce 2022.

V roce 2022 plánuje Svaz PRO-BIO uspořádat k MACH (satelitnímu kontrolnímu systému) seminář a všem sedlákům nový systém kontrol, ve spolupráci s pracovníky SZIF, přiblížit.

Celé znění ZDE