Kdo hledá, najde...

Aktuality

21.12.2019

Informace k novele zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve vazbě ke krajinným prvkům

V Praze dne 20. prosince 2019
Finanční správa a Ministerstvo zemědělství uveřejnili tuto informaci týkající se pravidel pro ִosvobození daně z nemovitých věcí: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208.
V této souvislosti upozorňujeme, že na způsobu evidování ekologicky významných prvků ze strany SZIFu se nic nemění a pravidla evidence zůstávají stejná.