Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.12.2021

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉ AKTUALIZACI LPIS 2021/2022

Každé území prochází jednou za dva roky tzv. mimořádnou aktualizací (v souladu s § 3h zákona č. 252/1997 o zemědělství). Mimořádná aktualizace spočívá v kontrole účinných zákresů DPB vůči nově nasnímaným ortofotosnímkům během roku 2021. Pracovníci OPŽL kontrolují všechny DPB v území, a pokud účinný zákres DPB neodpovídá stavu na snímku, pak navrhnou jeho aktualizaci podle stavu obhospodařování viditelnému na ortofotu.

Kontrola zákresů nad novými snímky je povinným prvek přispívající ke kvalitě LPIS. Kvalita LPIS je každoročně testována a výsledky jsou reportovány EU. Pokud LPIS nesplní kritéria kvality, pak je členský stát povinen zavést nápravná opatření a vystavuje se riziku finančních postihů při auditech.
Mimořádná aktualizace LPIS 2021/2022 probíhá v západní polovině ČR, konkrétně v následujících krajích: Hlavní město Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký.

Celé znění ZDE