Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.11.2021

Informace k evidování krajinných prvků za účelem osvobození od daní

V Praze dne 12. listopadu 2021
Rádi bychom upozornili poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří chtějí uplatnit osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a dosud nepodali podnět k zaevidování EVP, že SZIF nestihne všechny podněty k EVP zpracovat do konce kalendářního roku 2021.

Celé znění ZDE