Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.10.2023

Implemetace prostorové optimalizace pozemků na farmě – Den otevřených dveří Ekofarma PROBIO, 27.10.2023

Rádi bychom vás pozvali na další den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO, tentokrát zaměřený na Implemetaci prostorové optimalizace pozemků na farmě.

Kdy: 27.10.2023 od 10:00
Kde: Ekofarma PROBIO, Velké Hostěrádky

V rámci očekávaných změn v erozní vyhlášce, u kterých bude hrát významnou roli v rámci půdoochranných technologií zmenšování pozemků v kategoriích SEO, MEO1 a MEO2, se již nyní Ekofarma PROBIO rozhodla pro dělení půdních bloků na menší produkční a mimoprodukční plochy.

Na plochách SEO bude výměra pozemků menší než 10 ha na MEO1 a MEO2 menší než 15 ha. Ačkoli je tento krok částečně reakcí na připravovanou vyhlášku, Ekofarma PROBIO ho podniká i z dalších ekologických důvodů, například pro podporu přirozených škůdců, omezení větrné eroze, a zadržování vody v krajině. Zvýšení efektivity práce je další z očekávaných přínosů.

Přijďte se podívat na realizaci pilotního projektu připravovaného ve spolupráci s VÚMOP a CPZ/ČZU.

Dopolední blok

 • Ing. Jiří Kapička – Význam prostorových dat pro zemědělce v kontextu erozní vyhlášky 2024+.
  • návrhy řešení dělení půdních bloků ve Velkých Hostěrádkách ve vztahu k místním podmínkám
  • jaké jsou možnosti vytváření efektivních protierozních opatření
 • doc. Václav Brant Ph.D. – Environmentálně technické plochy (ETP) – důležitý pilíř prostorové optimalizace půdních bloků
  • návrh a řešení ETP – šíře pásů s ohledem na technické prostředky farmy a místní podmínky, možnosti ozelenění
  • současné možnosti robotizace pro ETP
  • sukcese plevelů na ETP
Odpolední blok
 • Ing. Michael Vrána – Představení změn v dělení půdních bloků v terénu, využívání navigačních systémů, výzvy a doporučení pro praxi

Registrační formulář: DOD_27.10.2023 EKOFARMA PROBIO s.r.o.