Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.1.2023

IFOAM Organics Europe: Doporučení k nařízení o používání pesticidů (SUR)

Vážení členové a příznivci ekologického zemědělství,

IFOAM Organics Europe s potěšením oznamuje, že vyšel poziční dokument shromažďující jejich doporučení k nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)! Najdete jej na webových stránkách.
Jak jste se již mohli dozvědět, návrh nařízení SUR od Evropské komise byl zveřejněn 22. června 2022. Ekologické hnutí reformu podporuje – protože ji potřebujeme k dosažení cílů v oblasti používání pesticidů a rizik stanovených ve strategii Farm to Fork -, ale domnívá se, že současný návrh by měl být v několika aspektech vylepšen.

1. EU musí vypracovat lepší ukazatel, než je navrhovaný harmonizovaný ukazatel rizik 1, aby bylo možné posoudit používání pesticidů a rizika, protože HRI-1 je ukazatel založený na objemu, který znevýhodňuje přírodní látky používané ve velkém množství, protože jsou obecně méně škodlivé.
2. EU musí lépe definovat přípravky na ochranu rostlin (PPP), aby bylo možné rozlišovat mezi syntetickými pesticidy a přírodními látkami.
3. EU musí povolit přírodní látky v zemědělských citlivých oblastech (návrh předpokládá zákaz všech PPP), aby umožnila udržitelnou produkci potravin.

Proto vás důrazně vyzývám, abyste nás podpořili:
široce šířili tento poziční dokument na svých sítích a informovali o něm na svých účtech na sociálních sítích (viz některé příklady tweetů na konci);
– sledovat slyšení Evropské občanské iniciativy Zachraňme včely a zemědělce (jejímž jsme členem), které se konala 24.1.2023 (14:30-18:30) a vyzývá k Evropě bez pesticidů;
– diskutovat o tom při setkání s příslušnými poslanci Evropského parlamentu a vládními úředníky. Obhajoba na národní úrovni je v tomto tématu klíčová, protože jsme viděli, že mnoho členských států se postavilo proti některým kritikám.
Mnoho dopisů, tiskových zpráv a reportáží najdete na konci naší stránky o ochraně rostlin.

Amélie Steu, Koordinátorka pro politiku SZP, pesticidy a dobré životní podmínky zvířat

Návrhy příspěvků o SUR a naše doporučení:
IFOAM #OrganicsEurope vítá návrh @EU_Commission na revizi #SUR. S/správným indikátorem a včas implementovaná může být 🔑 nástrojem ↘️ #vlivu pesticidů na zdraví #lidíAPlanety a splnit #EUFarm2Fork 🎯. Přečtěte si naše stanovisko 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf.
Abychom dosáhli #EUFarm2Fork 🎯 -50 % #používání pesticidů a +25 % #ekologické půdy do roku 2030, je třeba zlepšit #SUR prostřednictvím
✅lepšího vymezení PPP/metod na ↘️ #PesticidesUse
✅lepšího ukazatele pro řádné vyhodnocení pokroku.
Více se dočtete v našem pozičním dokumentu 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf.
#SUR by měl obsahovat jiný ukazatel než harmonizovaný ukazatel rizik (HRI1), který příliš zdůrazňuje objemy použitých látek (nikoliv plochu, která je jimi ošetřena) + rozlišuje oproti přírodním látkám používaným v ekologickém zemědělství. Přečtěte si naše stanovisko 🆕 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf.
#SUR by měla rozlišovat mezi chemicky syntetizovanými a přírodně získanými látkami, protože nařízení EU #OrganicRegulation již přesně tyto kategorie zavádí. Zrcadlení této definice by podpořilo práci na dosažení cíle EU 🎯 25 % #OrganicLand do roku 2030. 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf
#OrganicFarmers & growers need a specific EU registration process for natural occurring substances to ️ availability of #PlantProtectionProducts suitable for #OrganicFarming & reach 25% #OrganicLand 🎯 in 🇪🇺 by 2030. Více v našem pozičním dokumentu 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf.
#SUR by měla být v souladu s 25 % #OrganicLand 🎯 do roku 2030 a plně uznat přínos #OrganicFarmers v ↘️ #používání pesticidů a rizik. To by mělo umožnit provozování ekologického zemědělství v citlivých zemědělských oblastech. Přečtěte si náš poziční dokument 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf

Hnutí #OrganicMovement vyzývá členské státy, aby se přestaly snažit odkládat opatření a okamžitě a řádně implementovaly #SUR, aby dosáhly #EUFarm2Fork #EUGreenDeal 🎯 -50% #PesticidesUse do roku 2030. Přečtěte si náš poziční dokument 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf
Pro dosažení cíle #EUFarm2Fork #EUGreenDeal -50% #PesticidesUse by #SUR měla zvážit prostředky k zajištění odpovídající implementace ze strany členských států & odpovídajícího rozpočtu pro #OrganicFarming v národních #CAPStrategicPlans. Přečtěte si náš poziční dokument 👉 https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2023/01/IFOAMEU_Policy_SUR_position-paper_202301.pdf

IFOAM Organics Europe je evropská zastřešující organizace pro ekologické potraviny a zemědělství. Máme téměř 200 členů ve 34 evropských zemích a naše činnost zahrnuje celý řetězec ekologických potravin i mimo něj: od organizací zemědělců a zpracovatelů, maloobchodníků, certifikátorů, poradců, obchodníků a výzkumníků až po orgány na ochranu životního prostředí a spotřebitelů.