Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.4.2024

IFOAM OE vítá hlasování výboru AGRI o rostlinném rozmnožovacím materiálu

BRUSEL, 19. března 2024 – Evropské ekologické hnutí považuje dnešní hlasování o právních předpisech týkajících se rostlinného rozmnožovacího materiálu za důležitý příspěvek k vyvážené regulaci a podpoře prostředí vhodného pro ekologické šlechtění rostlin.  Je důležité, že poslanci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu uznávají důležitou roli, kterou osiva a jejich rozmanitost zastávají pro zdravý potravinový a zemědělský systém.

Eric Gall, zástupce ředitele IFOAM OE, uvedl: „Tato revize právních předpisů EU týkajících se osiv má potenciál znovu zavést na evropská pole tolik potřebnou genetickou rozmanitost. Je klíčové udržovat agrobiodiverzitu a zajistit, aby rostlinné genetické zdroje nebyly soustředěny jen v rukou několika málo velkých firem, což je nezbytné pro odolnost a udržitelnost našeho potravinového systému do budoucna. Ekologičtí šlechtitelé a zemědělci chtějí pracovat s biologickou rozmanitostí rostlin, proto je třeba upravit pravidla pro registraci odrůd osiv tak, aby tuto rozmanitost umožňovala.“

Ekologičtí zemědělci potřebují přístup k rozmnožovacímu materiálu rostlin, jako jsou semena a sazenice, které byly speciálně vyšlechtěny pro podmínky ekologického zemědělství – protože ekologičtí zemědělci nepoužívají syntetické pesticidy a pouze omezené množství hnojiv. Zároveň ekologičtí šlechtitelé přispívají k udržování a podpoře agrobiodiverzity a zajišťují, aby zemědělci měli přístup k široké škále rozmnožovacího materiálu.

Nařízení o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho uvádění na trh v Unii je důležitým právním předpisem v rámci Zelené dohody EU. Neřízení je obzvláště důležité pro cíl strategie Farm to Fork, který spočívá ve zvýšení ekologické produkce a dosažení 25 % zemědělské půdy v EU v ekologickém režimu do roku 2030.

Užitečné odkazy:

Originál tiskové zprávy

Právní předpisy o rostlinném rozmnožovacím materiálu (návrh)

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu

Stanovisko k přezkumu pravidel EU o rostlinném rozmnožovacím materiálu (2022)

Rostlinný rozmnožovací materiál v nařízení o ekologickém zemědělství (EU) 2018/848 (2019)

Udržitelnost v ekologickém šlechtění. Zlepšení celého systému, nebo úprava některých genů?

Podobná témata:

Infografika: Nové genomické techniky a patenty – tikající časovaná bomba

Video: Ekologické šlechtění rostlin a jeho přínos pro produkci potravin

Výzkumný projekt: LIVESEEDING, podpora rozvoje ekologického osiva a šlechtění rostlin pro přechod na udržitelnější lokální potravinové systémy

Zdroj: ČTPEZ