Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2017

HNUTÍ DUHA O GLYFOSÁTU V EU

Členské státy EU nepodpořily prodloužení registrace glyfosátu, nejpoužívanějšího herbicidu s negativními účinky na lidské zdraví i přírodu, o dalších deset let. Připomíná to ekologický portál ekolist.cz.

Vlády EU se ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva na prodloužení registrace nedohodly. Proti byly Belgie, Řecko, Chorvatsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Malta, Rakousko, Slovinsko a Švédsko. Česká republika v zastoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky naopak desetileté prodloužení podpořila. Ministr Jurečka přitom v minulosti uvedl, že je pro zkrácení doby registrace a zúžení jeho použití.

Zákaz glyfosátu do roku 2022 nicméně požaduje Evropský parlament. Chce také okamžitý zákaz použití na dosoušení plodin před sklizní (tzv. desikací), pro neprofesionální používání a využívání v parcích, na hřištích, veřejných zahradách a jejich blízkém okolí. Poslanci se také shodli na tom, že hodnocení pesticidů na úrovni EU musí být založeno pouze na zveřejněných, nezávislých a tzv. peer-reviewed studiích. Návrh předložil český europoslanec Pavel Poc a získal podporu většiny poslanců. Stanovisko parlamentu sice není rozhodující, má ale doporučující charakter.

Glyfosát je aktivní složkou širokospektrálních herbicidů, které se používají na likvidaci plevelů v zemědělství i na veřejných prostranstvích, ale také například na dosoušení plodin (obilovin, řepky ad.) těsně před sklizní a dnes už i na likvidaci strnisek místo podmítky a orby. Jedná se tak o nejpoužívanější a nejuniverzálnější pesticid u nás – v roce 2015 tvořil 32 % všech použitých herbicidů a desikantů.

Glyfosát je také jedovatý pro vodní organismy a poškozuje ornou půdu. Existuje také podezření, že glyfosát je jednou z látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev, kdy dochází k náhlému vymírání zdánlivě zdravého včelstva. Nadužívání navíc zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření odolných plevelů, což mj. zvyšuje náklady na jejich likvidaci. U nás se již vyskytuje odolný plevel turanka kanadská nebo přeslička rolní.

Šetrné alternativy ke glyfosátu přitom existují. Takzvané integrované hospodaření využívá k hubení plevelů i jiná opatření než jsou pesticidy. Ekologické zemědělství glyfosát a další syntetické pesticidy nevyužívá vůbec. Nejnovější vědecké studie ukazují, že použití glyfosátu lze nahradit například vhodným způsobem orby, vhodným střídáním plodin ad. Dosoušení glyfosátem nebo nahrazování podmítky a orby aplikací glyfosátu je zcela zbytečné. Na veřejných prostranstvích lze plevel odstraňovat mechanicky nebo speciálními zařízením s horkou vodou, párou nebo horkým vzduchem. Tyto metody používá místo glyfosátu mnoho evropských i českých měst – například Brno, Mělník nebo Jeseník

Zdroj: www.ekolist.cz (redakčně kráceno), ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová