Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.6.2023

Harmonogram výzev PRV

Projektové intervence – letní kolo 22. 8. – 12. 9. 2023
 • 33.73 Investice do zemědělských podniků
 • 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
 • 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
 • 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
 • 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP
 
Projektové intervence – podzimní kolo  
 • 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
 • 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
 • 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
 • 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
 • 39.73 Investice do ochrany MZD
 • 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
 • 43.73 Neproduktivní investice v lesích
 • 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 45.73 Investice do nezemědělských činností
Říjen 2023 
 • 41.73 Zalesňování zemědělské půdy + žádost o zařazení na péči
 • 42.73 Agrolesnické systémy + žádost o zařazení na péči
Do 30. 11. 2023

Více informací ZDE