Kdo hledá, najde...

Aktuality

25.1.2018

Harmonogram výzev PRV pro rok 2018

Jarní kolo (zpravidla v termínu 4. 4.–24. 4.)

1.1.1 Vzdělávací akce

1.2.1 Informační akce

4.3.2 Lesnická infrastruktura

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

6.4.1 Investice do nezemědělských činností

6.4.2 Podpora agroturistiky

6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)

8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi

8.5.2 Neproduktivní investice v lesích

8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1.10.–15.10.)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech