Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.1.2024

Harmonogram příjmu žádostí o dotaci projektových intervencí Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023-2027

Projektové intervence – jarní kolo 2024 duben 2024

• 35.73 Technologické investice v lesním hospodářství
• 36.73 Investice do lesnické infrastruktury
• 37.73 Technologie snižující emise GHG a NH3
• 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích
• 43.73 Neproduktivní investice v lesích
• 44.73 Přeměna porostů náhradních dřevin
• 45.73 Investice do nezemědělských činností

Projektové intervence – podzimní kolo 2024 říjen 2024

• 33.73 Investice do zemědělských podniků
• 34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů
• 38.73 Investice do obnovy kalamitních ploch
• 39.73 Investice do ochrany MZD
• 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce
• 51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů
• 53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

 

Projektové intervence – kontinuální příjem
• 54.78 Podpora poradenství
Od 25. dubna 2023 záměr a) individuální
poradenství – listopad/prosinec 2023
Záměr c) specializované poradenství

• 55.78 Podpora vzdělávání Od 2024

• 52.77 Leader – projekty předkládané
prostřednictvím Místních akčních skupin Od 2024 (do 4/2024 z PRV)

• 46.73 Pozemkové úpravy Od 2024 (v roce 2023 PRV)

Příslušná Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro projektové intervence SP SZP budou postupně zveřejňována po svém schválení (spolu s vyhlášením příjmu žádostí) na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.