Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.4.2017

Greening – procentní podíl ploch v ekologickém zájmu

V návaznosti na výsledky hodnotící zprávy za rok 2016 o jedné složce greeningu, konkrétně o provádění ploch v ekologickém zájmu (EFA) v členských státech, nebude Komise v roce 2017 zvyšovat procentní podíl plnění ploch EFA, ten tak zůstává na současných 5 %.

Reforma společné zemědělské politiky (SZP) pro období 2015 – 2020 zavedla „ekologickou“ složku přímých plateb, tzv. greening, jejíž snahou je podpořit zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí.

Evropská komise (dále „Komise“), v souladu s evropskou legislativou, předložila Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu za rok 2016 o jedné složce greeningu (dále „Zpráva“), konkrétně o provádění ploch v ekologickém zájmu (EFA) v členských státech. Ke Zprávě mohla Komise předložit legislativní návrh na zvýšení procentního podílu plnění ploch EFA ze současných 5 % na 7 %.

Komise ve Zprávě uvádí, že deklarovaná plocha EFA je na úrovni EU téměř dvojnásobná, než je v současnosti požadováno. Toho bylo dosaženo zejména prostřednictvím produktivních EFA ploch, jako jsou dusík vázající plodiny (37,4 %), meziplodiny (33,2 %) a potenciálně produktivního úhoru (25,9 %). Ostatní EFA jako např. krajinné prvky zaujímají minimální výměru z deklarovaných ploch EFA. Dle provedeného výzkumu jsou však pro biodiversitu nejprospěšnější krajinné prvky, úhory a ochranné pásy, naopak jako nejméně prospěšné byly hodnoceny meziplodiny a dusík vázající plodiny. Komise ve Zprávě uvádí, že nastavení managementu těchto ploch je jedním z určujících faktorů, v jaké míře zlepšují biologickou rozmanitost.

V návaznosti na výsledky Zprávy a na návrh revize nařízení (EU) č. 639/2014, který by měl nově upravit některé z podmínek managementu ploch EFA (např. zákaz použití přípravků na ochranu rostlin pro meziplodiny
a dusík vázající plodiny), nebude Komise v roce 2017 zvyšovat procentní podíl plnění ploch EFA a ten tak zůstává na současných 5 %.

Hodnotící zpráva Komise za rok 2016 GreeningPlneni_EFA_zprava_Komise