Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.11.2022

Fotogalerie: Exkurze Chov prasat na pastvinách

Ve středu 19.10.2022 uspořádal Svaz PRO-BIO pro zájemce z řad ekologických zemědělců a odborné zainteresované veřejnosti exkurzi na téma Chov prasat na pastvinách – v kontextu výskytu Afrického moru prasat. Navštívili německou farmu Land Luft, která se věnuje pastevnímu chovu skotu a prasat. Jde o plemena vhodná pro celoroční venkovní odchov – prasata Schwäbisch-Hällischen a skot Murnau-Werdenfelser a Braunvieh. Skot i prasata jsou chována v rodinných skupinách – celoročně přímo na pastvinách. Porážka zvířat se provádí zcela bez stresu a strachu přímo na pastvinách ve speciálním jatečném přívěsu, během chvíle se tak maso dostane ke zpracování ve vlastním řeznictví.

Věříme, že exkurze nabídla všem účastníkům inspiraci pro chod vlastního podniku a odpověď na mnohé otázky ohledně koexistence „pastvy“ prasat a AMP.

Exkurze byla realizována za finanční podpory ze strany ČTPEZ.