Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.10.2021

Farmaření jako cestu k soběstačnosti, péči o krajinu i zadržení vody učí kniha Bena Falka

Tisková zpráva, 12. 10. 2021

Radikální změna prostředí se může udát na pár stovkách metrů čtverečních. I na několika málo hektarech lze během několika let vytvořit dokonale fungující ekosystém produkující dostatek obživy, zabraňující erozi půdy, udržující vodu v krajině a podporující pestrost rostlinných i živočišných druhů. Vyžaduje to čas, trpělivost a ochotu naslouchat přírodě. Jak dlouho? Autorovi inspirativní knihy Rodinné hospodaření v měnícím se světě, americkému ekofarmáři a krajinnému architektovi Benu Falkovi, to trvalo sedm let.

O náročné, ale díky tomu nezměrně inspirativní a celou společnost obohacující cestě nyní vypráví také českým čtenářům. Stylem a étosem odkazujícím ke klasikovi tohoto žánru, Henrymu D. Thoreau. Rozsáhlá a řadou fotografií, nákresů a skic doplněná publikace je čerstvým přírůstkem v nabídce eko-nakladatelství Walden Press. K dostání je výhradně v e-knihkupectví www.biobooks.cz. Výraznou vizuální podobu knize vtisklo progresivní grafické Studio Divize.

Rodinné hospodaření v měnícím se světě (v orig. názvu Resilient Farm & Homestead) lze číst několika způsoby. Pro zkušenější pěstitele, chovatele, zkrátka farmáře, jde o informacemi napěchovaný sumář, tříbící jejich vlastní zkušenosti. Těm, kdo stojí na začátku své farmářské cesty nebo o ní teprve uvažují, Ben Falk na téměř 400 stranách předestírá strhující příběh, plný objevů, úspěchů, ale i slepých uliček nebo ztroskotání. Natolik je jím zaznamenaná proměna 4hektarové, původně zplaněné a neúrodné farmy v americkém Vermontu (klimaticky srovnatelném s Českou republikou) v malý zemský ráj, otevřená a autentická.

Neúspěch je totiž nedílnou součástí jím raženého regenerativního přístupu ke krajině. Neočekávat rychlé výstupy v podobě hojné úrody, jelikož symbióza všech rostlinných a živočišných pater vyžaduje trpělivost. A schopnost pozorování a citlivosti. Falkem kultivovaná metoda farmaření má základ v permakultuře. Vychází ze zásady, že každé místo nabízí zcela specifické podmínky: čtenáře učí tyto vstupy vnímat, třídit, analyzovat a převádět je do praxe. Tím získává jeho způsob hospodaření (design) univerzální, celostní charakter.

Naše plány by se měly přizpůsobit konkrétním podmínkám konkrétního pozemku v konkrétní krajině,“ píše. „Často právě lidé s nejsilnějším přesvědčením o vlastních cílech a úspěších narážejí na nejhorší překážky. Čeká je boj a zklamání jak v práci na pozemku, tak i v životě.“

Autor neprovádí zájemce jen po pastvinách, zahradách a polích, rýžových rybníčcích nebo houbové pěstírně. Učí za užití prostých fyzikálních zákonů hospodařit s vodou, energiemi, zemědělskými nástroji a stroji. Samostatné kapitoly věnoval Falk obydlí, zemním pracím, obživě, zvyšování odolnosti a obnově krajiny vnější i vnitřní.

Místy až fascinující je jeho práce s koloběhy na farmě. Úspěšně se snaží o minimalizaci vnějších vstupů – a vrchovaté zužitkování všeho, co během roku pozemek a lidské činnosti přinášejí. Právě v této racionální šetrnosti spatřuje Ben Falk klíč k prosperitě jakékoliv zahrady, usedlosti, farmy nebo klasického rodinného domu se zemědělským pozemkem. Zároveň je to startovní čára cesty k prosperitě a harmonii, nemluvě o soběstačnosti. Té, jak autor přiznává, dosáhl po letech inovativního a šetrného farmaření na 70 %.

Jak co nejvýstižněji přiblížit Falkův styl, jemuž čtenáři podlehnou už po prvních stránkách? Stačí krátká ukázka, v níž autor žasne nad životaschopností a silou přírodních procesů, které – když jim trochu napomohl – dokázaly obnovit bohatství života v krajině s degradovanou půdou: „Viděl jsem, jak mohou lidské ruce spolu se semínky, houbami, zvířaty a deštěm za poměrně krátkou dobu přeměnit poškozenou krajinu ve vzkvétající živá společenstva. Mohu s čistým svědomím říct, že lidská práce může urychlit ozdravení přírodních systémů. Jak se říká v permakulturních kruzích: ‚Jsme příroda v praxi‘.“

Řada specifik amerického (bio)zemědělství, a to i v malém měřítku, je vyvážena bohatým redakčním aparátem objasňujících poznámek a vysvětlivek. Ty vepsala matadorka regenerativního hospodaření v Česku, Eva Hauserová. Knihu cennými komentáři doplnila známá permakulturní designérka a zkušená farmářka Alena A. Gajdušková. Čtenáři v publikaci najdou také vtělenou kapitolu České farmy v době klimatické změny, kterou pro české vydání napsal Pavel Zahradníček z platformy KlimatickaZmena.cz. Knihu uzavírá ukázka hned několika tuzemských farem a usedlostí odpovídajících svou organizací a náplní kánonu raženému Benem Falkem.

Více informací na www.waldenpress.cz

Walden Press

Soběstačnost, šetrnost, proměna tržního ekonomického modelu, ochrana klimatu nebo zdravější krajina i města. To jsou hlavní témata knih, které pomáhají měnit postoj k životnímu prostředí, společnosti i sobě samým. V edičním plánu komorního nakladatelství figurují jména zahraničních bestselleristů z oblasti ekologického zemědělství, permakultury nebo zdravých měst jako Ben Falk, Toby Hemenway, Looby Macnamara nebo americký vizionář Jeremy Rifkin.

Všechny knihy Walden Press jsou vyráběné maximálně šetrně, tiskneme je na certifikovaný papír bez chlóru, s ekologickými barvami i vazbou. Uhlíkovou stopu kompenzuje, proto knihy nesou certifikát Klima Neutral. Všechny tituly budou nabízeny výhradně přes portál www.biobooks.cz a na vybraných akcích.

Ben Falk: Rodinné hospodaření v měnícím se světě

Permakulturní příručka udržitelného zemědělství, potravinové soběstačnosti, regenerace krajiny a odolnosti člověka

Překlad: Marie Venerová
Počet stran: 376
Cena: 450 Kč
Vyšlo: září 2021
ISBN: 978-80-908015-1-6