Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.9.2018

Exkurze do Německa na téma zpracování obílí 29. – 30. 10.

Zveme vás na exkurzi do Německa na téma ZPRACOVÁNÍ OBILÍ

29. – 30. 10. 2018 | NĚMECKO

V návaznosti na loňský úspěšný seminář jsme ve spolupráci s německým pekařem André Heuckem připravili zájezd do Německa. Budete mít možnost vidět nejen pekárnu pana Heucka, ale cestou také navštívíme farmáře a mlynáře, se kterými pan Heuck spolupracuje.

Program semináře:

29.10. Pondělí

7:00    odjezd z Prahy

12:00  návštěva mlýna Meyermühle Landshut, občerstvení

14:30  odjezd do Moosinningu

15:30  návštěva farmy pana Amadé Billesbergera

18:00  odjezd do Augsburgu

19:00  ubytování, večeře (hradí si účastníci sami, restaurace je nedaleko hotelu)

30.10. Úterý

9:00    teoretická část: prezentace různých druhů obilí, situace v Německu, spolupráce mezi zemědělcem, mlynářem a pekařem, ochutnávka chlebů z různých druhů obilí

11:00  odjezd do pekárny pana André Heucka

11:30 praktická část: prohlídka pekárny, ukázka pečení ze starých odrůd obilí

13:00  oběd v biorestauraci Mom’s Table (hradí si každý sám)

14:00  odjezd zpět do Prahy

V rámci exkurze je hrazena organizace, tlumočení, doprava a ubytování včetně snídaně v úterý. Stravu si hradí každý sám. Kapacita je omezená. Bližší informace budou zaslány účastníkům před odjezdem.

Přihlášky posílejte na martina.cechova@pro-bio.cz.

Akci finančně podporuje Ministerstvo zemědělství.