Kdo hledá, najde...

Aktuality

10.10.2019

Exkurze: CHOV NOSNIC A PRODUKCE BIO VAJEC V MOBILNÍCH KURNÍCÍCH na pastvě

2.11.2019 | NĚMECKO

Program:
7.00 odjezd z Prahy (autobus od hlavního nádraží)
9.15 – 11.00 Good Gamig e.V., Dohna
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 15.00 Estate Naundorf GmbH, Familie Probst, Bobritzsch-Hilbersdorf
16.00 – 18.00 Land-Ei GmbH, Eppendorf
18.00 odjezd směr Praha

Exkurze je tlumočená.

Cena: 500,- Kč/osobu.

Kapacita je omezená, z tohoto důvodu je možné přihlásit pouze 2 osoby na podnik. Bližší informace budou zaslány účastníkům před odjezdem.

Akce se koná za podpory MZe prostřednictvím dotace na činnost ČTPEZ.

Přihlášky zasílejte mailem. Kontakt: Martina Čechová
martina.cechova@pro-bio.cz
tel.: 607 563 041