Kdo hledá, najde...

Aktuality

6.10.2022

Evropští ekologičtí ambasadoři doporučují biopotraviny ve školách a veřejném stravování

Biopotraviny ve školách a veřejném stravování, zkušenosti s obchodováním s bioprodukty a výzkum v ekologickém zemědělství byly hlavními tématy 3. zasedání národních ambasadorů ekologického zemědělství států EU. Akce se konala ve středu 5. října v Praze v rámci českého předsednictví za účasti odborníků z Ministerstva zemědělství, Evropské komise, akademické sféry i firem.

Ambasadoři pro ekologické zemědělství členských států EU diskutovali o aktuálních otázkách rozvoje ekologického zemědělství. Shodli se, že efektivním způsobem rozvoje je, aby ve školách a veřejném stravování byl zastoupen povinný podíl potravin v bio kvalitě. Tomuto tématu se ve svém příspěvku věnoval docent Jan Moudrý z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Uvedl především způsoby zařazení biopotravin do veřejného stravování tak, aby byl dopad na konečnou cenu minimální. V této souvislosti státy, které již povinné zastoupení biopotravin zavedli, sdílely své zkušenosti. Jde např. o Dánsko, Švédsko nebo Slovinsko.

V dalším bloku prezentovali zástupci firem své zkušenosti s obchodem v oblasti bioproduktů včetně strategie neplýtvání potravinami, kterou zavedl například obchodní řetězec Albert. Zde si odborníci předávali zkušenosti především o využití privátních značek, log apod.

Dalším tématem byl také výzkum. Stejně jako ve všech oblastech zemědělství, i v ekologickém, je důležité řídit se nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu a přenášet je do praxe. O stavu českého zemědělského výzkumu hovořili zástupci Ministerstva zemědělství a České technologické platformy pro ekologické zemědělství. Doktor Mojmír Baroň z Mendelovy univerzity v Brně svůj příspěvek věnoval pohlcování uhlíku při výrobě vína a Martin Baroň ze spolku EKOVIN představil způsoby tzv. uhlíkového hospodaření ve vinicích, vedoucí k ukládání uhlíku z atmosféry do půdy.

Během celého dne odborníci diskutovali o důležitých tématech. Stanoviska jednotlivých členských států i Evropské komise poslouží při směřování celého oboru k dalšímu rozvoji i k přípravě nové evropské legislativy.

Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství