Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.11.2023

Evropský ekologický kongres 2023

Ohlédnutí za evropským ekologickým kongresem pořádaným ve španělské Córdobě (26. – 28. 9 2023)

Ekologické inovace udržitelných potravinových systémů a výzvy pro ekologickou produkci byly hlavními tématy kongresu pořádaného IFOAM OE & Ecovalia, kterého se účastnili zástupci 24 zemí. Sektor ekologického zemědělství ukázal, že má jasné cíle a je odhodlán zanechat planetu v dobré kondici i do budoucna a zůstat ve spojení s řešením aktuálních environmentálních a sociálních problémů.

Zástupci ekologických organizací a řečníci na vysoké úrovni z Evropské komise, Evropského parlamentu a místních samospráv se shodli, že nás čeká politická i klimatická změna, a proto je nutné zvýšit podporu ekologické produkce, která může pomoci změnit stávající potravinové systémy.

Budoucnost je nejistá kvůli ztrátě biologické rozmanitosti, změně klimatu a politické krizi, které čelíme. V mnoha zemích se konají volby, takže „politické klima“ se mění společně s klimatem na naší planetě. Za těchto okolností je důležité mít na paměti, že ekologické zemědělství nabízí systémové řešení environmentálních problémů a řeší jich mnoho najednou.  Ekologické zemědělství prokazatelně snižuje množství pesticidů, zvyšuje biologickou rozmanitost, zlepšuje kvalitu půdy a zvyšuje zásoby vody.

Mnoho řečníků zopakovalo potřebu ekologického systémového přístupu. Je to prostředek k zabezpečení potravin, který řeší složité problémy, jako je změna klimatu nebo ztráta biologické rozmanitosti. Řečníci zdůraznili, že ekologičtí producenti nepoužívají rychlá řešení, ale spíše transformují potravinový systém jako celek a z dlouhodobého hlediska má tento přístup přínos pro půdu, vodu, biologickou rozmanitost, životní prostředí a lidské zdraví.

Jelikož je ekologické zemědělství součástí mnoha evropských strategií jako je Farm to Fork nebo strategie v oblasti biologické rozmanitosti, panelisté opakovaně zmínili nutnost vyšší podpory ekologické produkce a apelovali na vlády, aby na všech úrovních byly zajištěny udržitelné veřejné zakázky. V této souvislosti bylo zmíněno, že ekologický sektor může využít propagační politiky EU ke zvýšení viditelnosti ekologických produktů EU a tím také přispět k plnění evropských strategií.

Jedním z klíčových témat celého kongresu byla problematika nových genomických technik (NGT). Panel o technikách šlechtění rostlin zdůraznil, že odolnost rostlin pochází ze zdravého a rozmanitého zemědělsko-potravinářského systému. Tvrzení o udržitelnosti nových genomických technik, (IFOAM OE prezentoval NGT jako nové GMO) jsou stále pouze hypotetickými přísliby a přinášejí rizika zvýšené rezistence vůči pesticidům, ztrátu biodiverzity a zvýšení počtu patentů, což by komplikovalo přístup pěstitelů a šlechtitelů k semenům. Panelisté zdůraznili, že ekologické šlechtění využívá přírodní metody, a proto činí stávající odrůdy a ekosystémy odolnějšími. Dále bylo zdůrazněno, že legislativa EU musí chránit ekologickou produkci před kontaminací GMO (NGT) prostřednictvím povinné sledovatelnosti v celém výrobním řetězci a spotřebitelského označování.

Při diskuzi ohledně generační obměny řečnící hovořili o tom, jak je rodiče vychovali k zásadám ekologického zemědělství a jak zajišťují generační obnovu ve svých podnicích. Zdůraznili, že je důležité zapojit se napříč generacemi a sdílet tyto zásady.

Marian Blom, viceprezidentka IFOAM OE uvedla ve své přednášce týkající se certifikačního systému zajímavý příspěvek. V otázce, jak zlepšit kontrolní systém, aby vyhovoval všem stranám sdělila následující:

 Detaily versus cíle plnění ekologických podmínek – ve snaze dosáhnout rovných podmínek a transparentnosti jsou v každé revizi přidávány detaily do výrobních pravidel. Otázkou ale je, zda lze dosáhnout úplné transparentnosti.

 Důkaz versus důvěra – položme si otázku. Potřebujeme více pravidel pro kontrolu? Nebo bude lepší systém založený na riziku, kde má operátor větší odpovědnost?

 Chytré využití dat a technologií – Wageningen University společně se Skal Biocontrole pracují na projektu ve kterém zjišťují, zda by bylo možné na základě dostupných dat provést automatickou hmotnostní bilanci. Zejména pokud má farma nebo provoz relativně jednoduchý model (pouze několik dodavatelů, jedny jatka atd.).

 Rizikovost – pokud je hospodářský subjekt klasifikován jako vysoce rizikový bude na vlastní náklady dvakrát ročně kontrolován. Kritéria jsou nastavena tak, že i když hospodářský subjekt dělá vše naprosto správně, je prakticky nemožné změnit jeho status na běžnou rizikovost podniku. To je případ dovozců a smíšených provozů. I když podnik neporušil nikdy žádná pravidla, je zařazen do vyššího stupně rizikovosti.

 Systémový přístup – měl by být uznán v nařízení, přináší společnosti výhody ekologického zemědělství.

Na kongresu zaznělo také mnoho inovativních příkladů v dodavatelském řetězci ekologického zemědělství. Mezi pozoruhodné regionální iniciativy patří například portugalský bio okres Idanh-a-Nova (vítěz ceny EU Organic Award 2023 a francouzské regionální značky ekologického zemědělství). Tyto „příklady dobré praxe“ ukazují, že existuje mnoho možností, jak zvýšit nabídku a poptávku po ekologických produktech. Vlády na všech úrovních mohou podporovat udržitelné veřejné zakázky. To má mnoho výhod pro ty, kteří potraviny připravují, i pro nás, kteří je jíme (a také pro odolnost ekosystému). Odvětví ekologického zemědělství může využít propagační politiky EU ke zviditelnění ekologických produktů z EU.

Zdroj: ČTPEZ