Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.3.2022

Evropské ceny biopotravin k Evropskému dni ekologického zemědělství – přihlášky od 25. března

První ročník této události spouští Evropská komise, Evropský ekonomický a sociální výbor, Evropský výbor regionů společně s nevládními organizacemi COPA-COGECA a IFOAM Organics Europe. Cílem je propagace a zesílení povědomí o ekologické produkci a zvýšení poptávky po bioproduktech, v rámci plnění Akčního plánu pro rozvoj ekologické produkce v EU (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_cs#actionplan) .

Bude rozděleno osm ocenění v sedmi kategoriích; nejlepší ekologická farmářka a farmář, nejlepší ekologický region, město, biodistrict, malý/střední bio podnik, obchodník s bioprodukty a biorestaurace. Přihlašování je možné od 25. března do 8. června 2022. Detailní informace – podrobné podmínky pro přihlašování, specifikace a předpoklady jednotlivých kategorií – jsou k dispozici na webu EK: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en.

Vítěze vybere porota složená ze zástupců EU institucí a organizujících NNO. Slavnostní vyhlášení cen proběhne 23. září 2022.