Kdo hledá, najde...

Aktuality

29.12.2020

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA ROZPOČET VE VÝŠI 182,9 MIL. EUR NA SPOLUFINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ PRO PROPAGACI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Komise přijala Roční pracovní program na rok 2021 s celkovým rozpočtem 182,9 mil. EUR určeným na realizaci informačních a propagačních opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích.
Téměř polovina rozpočtu (86 mil. EUR) bude věnována na kampaně informující spotřebitele v EU a na celém světě o ekologickém zemědělství, udržitelném zemědělství EU a úloze zemědělsko-potravinářského odvětví z hlediska opatření v oblasti klimatu a životního prostředí.
Kromě toho budou v rámci EU financovány kampaně na podporu zdravého stravování a vyvážené stravy zvýšením spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny a dále programy zaměřené na ekologické zemědělství.
Dalším zaměřením kampaní bude zdůraznění vysokých standardů bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitosti a tradičních aspektů zemědělsko-potravinářských produktů EU. To zahrnuje podporu systémů kvality EU, jako jsou zeměpisná označení v EU.
Pokud jde o země mimo EU, jsou stanoveny priority na trzích s potenciálem vysokého růstu, jako je Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Mexiko. Očekává se, že vybrané kampaně zvýší konkurenceschopnost a spotřebu zemědělsko-potravinářských výrobků EU, zvýší jejich profil a zvýší jejich podíl na trhu v těchto cílových zemích.
Na základě pracovního programu bude v lednu 2021 vyhlášena Výzva k předkládání návrhů programů. Navrhující organizace z České republiky mohou žádat o podporu na tyto programy, Evropská unie na ně přispívá částkou ve výši 70 – 85% celkových nákladů.
Více informací k propagačním opatřením naleznete zde: https://www.szif.cz/cs/eu-propagacezemedelskych-produktu.
Roční pracovní program je zveřejněn v sekci Ke stažení – Legislativa.
Kontaktní údaje: propagace.eu@szif.cz
Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace