Kdo hledá, najde...

Aktuality

26.7.2022

Evropská komise navrhuje výjimky pro střídání plodin a krajinné prvky

S cílem zvýšit produkci obilovin a potravin navrhla Evropská komise na žádost členských států EU dočasnou odchylku od pravidel zemědělské politiky pro střídání plodin (DZES 7) a zachování neproduktivních prvků krajiny na orné půdě (DZES 8). 
Komise odhaduje, že ve srovnání se současnou situací lze v celé EU znovu použít pro produkci 1,5 milionu hektarů, což v EU přispěje ke globálnímu potravinovému zabezpečení.Výjimka se bude vztahovat pouze na rok 2023, neboť normy pro dobrý zemědělský a environmentální stav (normy DZES) mají za cíl zachovat potenciál půdy, zlepšit biologickou rozmanitost zemědělských podniků v rámci dlouhodobé udržitelnosti odvětví a zachovat potenciál pro produkci potravin.

Plodiny běžně používané jako krmivo pro zvířata, jako je kukuřice a sója, mají být z režimu vyloučeny.
Udržitelnost a Zelená dohoda zůstávají zásadní.
Návrh Komise zdůrazňuje, že je i nadále plně odhodlána prosazovat Zelenou dohodu.
Návrh Komise bude nyní zaslán členským státům EU předtím, než bude formálně přijat.
Zdroj: ČMSZP