Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.3.2017

Ekonomika českých ekofarem a srovnání se situací v Německu – čtěte v Agrobasi

Výsledky srovnání ekonomiky ekologického a konvenčního systému hospodařeni na podkladě dat z šetření FADN ČR a Německa. Srovnání příjmů a nákladů zemědělské produkce a výsledků hospodaření pomocí čisté přidané hodnoty (ČPH) jako hlavního indikátoru efektivnosti výroby a stability.

agrobase1701