Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.10.2021

Ekonomika biofarem se zaměřením na produkci biovajec a chov nosnic v EZ

Pozvána na seminář Ekonomika biofarem se zaměřením na produkci biovajec a chov nosnic v EZ

Místo a čas konání: 20.10. od 9:30 hodin, Statek Dvořák, Náves sv. Petra a Pavla 13, 252 41 Zlatníky-Hodkovice

Program semináře:

9:30 – 9:45          příjezd a představení účastníků

9:45 – 11:00       Josef Dvořák – chov nosnic v mobilních kurnících v podmínkách ČR, technologie + prohlídka farmy

11:00 – 12:30     Kateřina Urbánková – ekonomika biofarem s chovem nosnic, podpory a odbyt, diskuze

12:30 – 13:00     občerstvení

13:00 – 14:30     Ing. Jan Dehner – legislativa ekologické produkce vajec a změny od roku 2023, jejich dopad do ekonomiky

14:30 – 16:00     MVDr. Jakub Škrabal – legislativní požadavky, hygienické předpisy a pravidla pro chov nosnic v mobilních kurnících na pastvinách

16:00 – 16:30     diskuze

Svoji účast z důvodu zajištění občerstvení potvrďte do 18.10.2021 na email: martina.cechova@pro-bio.cz

Pozvánka