Kdo hledá, najde...

Aktuality

1.2.2024

Ekologičtí zemědělci požadují spravedlivé ceny a uznání dodávek veřejných statků

BRUSEL, 1. února 2024 – Tisíce ekologických zemědělců se připojily k protestům po celé Evropě a hnutí za ekologické potraviny a zemědělství vyzývá ke spravedlivým cenám pro spotřebitele i zemědělce, kteří používají ekologičtější postupy, ale varuje, že oprávněné obavy z nespravedlivých cen a hospodářské soutěže by neměly být zaměňovány s ochranou zdraví a přírody.

„Zemědělci, kteří se zapojují do přechodu na agroekologii, nejsou řádně odměňováni ani trhem, ani SZP,“ vysvětluje Jan Plagge, prezident IFOAM Organics Europe. „Ekologičtí zemědělci také trpí nízkými cenami a nekalou konkurencí ze strany méně ambiciózních norem, přestože přinášejí mnoho výhod pro životní prostředí a společnost. Mnozí ekologičtí zemědělci riskují, že bez lepší podpory ze strany prodejců a tvůrců politik od certifikace ekologického zemědělství upustí.“

„Oprávněné obavy z nespravedlivých cen a konkurence by však neměly být zneužívány proti ochraně zdraví a přírody. Zelená dohoda a strategie „z farmy na vidličku“ jsou zásadní politiky a nelze je obviňovat jako příčinu potíží zemědělců, protože většina právních návrhů týkajících se zemědělství byla zablokována, zamítnuta nebo zmírněna a dosud měla na zemědělce nulový dopad.“ Ochrana přírody není namířena proti zemědělcům, spíše se na odpovědnosti za životní prostředí musí podílet i ostatní aktéři v zásobování potravinami, místo aby zatěžovali zemědělce. Přechod k udržitelným potravinovým systémům nemůže spočívat pouze na bedrech ekologických zemědělců a spotřebitelů, kteří jsou ochotni platit více za způsoby produkce potravin, které chrání klima a biologickou rozmanitost.“

Ceny vyplácené ekologickým zemědělcům se v posledních dvou letech v několika zemích snížily a někdy se rovnají cenám vypláceným konvenčním zemědělcům, přesto maloobchodníci nadále prodávají ekologické produkty s vyšší cenou, což vede k vyšším ziskovým maržím, zatímco ekologičtí zemědělci trpí.

„Zemědělci potřebují spravedlivé ceny, které odrážejí jejich výrobní náklady, a to platí tím spíše pro zemědělce, kteří podstupují riziko a zapojují se do udržitelnějších zemědělských postupů, jako je ekologické zemědělství.“

Zdroj: IFOAM OE