Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.2.2019

Ekologické zemědělství zabírá 7 % zemědělské půdy v Evropě

V roce 2017 se ekologicky hospodařilo na 12,6 milionu zemědělské plochy v Evropě (v zemích EU 28), což odpovídá 7 % evropského půdního fondu.

Největší podíl ploch, na kterých se hospodaří ekologicky, mají v Rakousku, Švédsku a Rakousku. V těchto zemích přesahuje podíl plochy ekologického zemědělství 19 %.

V České republice se v roce 2017 ekologicky hospodařilo na 496 277 hektarech zemědělské plochy. Jedná se o nárůst 5,9 % od roku 2012.

V Evropě se také od roku 2013 zvýšil o 30 % počet zemědělských podniků, které hospodaří pouze ekologicky – v roce 2017 % se jednalo zhruba o 2 % ekologických farem.

Zdroj: Eurostat