Kdo hledá, najde...

Aktuality

2.11.2016

Ekochovatelé mají motivovat porážková místa, aby se nechala certifikovat

kez1Certifikační organizace KEZ o.p.s. v roce 2017 vyjde vstříc novým subjektům zabývajících se porážkou, které zkontroluje a certifikuje bezplatně.

 

Janovice u Rýmařova (2.11.2016) – Zvířata z ekochovů nemají skončit na konvenčních jatkách. Šetrnější porážka by měla být pro ekologická zvířata samozřejmostí, ale dosud tomu tak není. Řada zvířat svou cestu z pastviny končí na necertifikovaných jatkách, a maso z nich nemůže být označeno jako bio. To se má od příštího roku změnit.
Kontrolní organizace KEZ o.p.s. přišla s návrhem pro jatka, která normy pro ekologickou porážku splňují, že jim odpustí poplatek za certifikaci. Chovatelé by tak nemuseli zvířata vozit na větší vzdálenost, nebo maso z nich prodávat pod cenou jako konvenční.
„Společnost KEZ o.p.s. nabízí všem chovatelům bio zvířat, že pokud se dohodnou s jatkami, které mohou splnit požadavky na oddělenou porážku a zpracování biomasa, inspekci provedou kontroloři zdarma. Jatky tak získají certifikát, který umožní produkci z ekologických chovů prodávat s přívlastkem bio,“ vysvětlil Jan Dehner, ředitel společnosti KEZ o.p.s.
Tato možnost certifikace se slevou 100% má motivovat české producenty biomasa, aby zvýšili odbyt biomasa v České republice. Tuto slevu již schválila správní rada KEZ o.p.s. pro rok 2017.
„Jestliže jako chovatelé bio zvířat přemýšlíte o tom, že byste rádi výstupy z těchto zvířat prodávali z farmy jako biomaso či další biopotraviny, avšak zajištění bio porážky je pro vás složité, například kvůli velké vzdálenosti či ceně, pak neváhejte o této možnosti informovat řezníky,“ vzkazuje Jan Dehner.
V České republice je v ekologickém režimu chována téměř polovina všech ovcí, 36% koz, a 17% skotu. V současné době má certifikát pro ekologickou porážku 47 jatek.
„Je velká škoda, že maso těchto zvířat se k zákazníkům nedostává jako bio, a to právě kvůli necertifikované porážce. Věříme, že možnost slevy jatka využijí, a tak budou moci chovatelé maso zvířat prodávat ve větším množství jako bio,“ říká Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.
V ČR se ročně vyprodukuje zhruba šest tisíc tun hovězího biomasa, což představuje 6% podíl na celkové produkci hovězího. Jen zhruba třetina hovězího je prodávána (dle údajů ÚZEI) s certifikátem. Je třeba zmínit, že významný objem produkce skotu z ekofarem odchází ve formě prodeje zástavu. V roce 2015 se jednalo o prodej téměř 50 tisíc kusů mladých zvířat, což v přepočtu na maso představuje dalších 4,4 tisíce tun masa. Velká část těchto zvířat putuje za hranice ČR.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dlouhodobě podporuje finalizaci bioprodukce, a tento krok certifikační organizace KEZ, o.p.s. vnímá jako usnadnění cesty českého spotřebitele k českému biomasu.
Kontakty:
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s. (dále jen Svaz PRO-BIO) je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců.
Komentáře za PRO-BIO Svaz poskytne Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (tel.: 583 216 609, 725 571 027, pro-bio@pro-bio.cz). Kontakt pro media: Sylva Horáková (tel.: 604115762, pro.bio.pr@email.cz ).
KEZ o.p.s. je první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství. Organizace byla založena v roce 1999 Svazem producentů a zpracovatelů biopotravina PRO-BIO, Nadačním fondem pro ekologické zemědělství FOA a Spolkem poradců ekologického zemědělství EPOS jako obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je garance ekologického původu na všech stupních „výroby BIO“. Postupně do nabídky služeb přibyla certifikace výrobků vhodných pro použití v ekologickém zemědělství, v roce 2008 certifikace přírodní kosmetiky a biokosmetiky, v roce 2009 certifikace zařízení veřejného stravování a od roku 2010 i certifikace biokrmiv pro zvířata v zájmových chovech. V současnosti je jedinou českou certifikační organizací s mezinárodně platnou akreditaci Českého institutu pro akreditaci v oblasti přírodní kosmetiky a biokosmetiky. Působí v rámci celé České republiky a jsme smluvními partnery pro téměř 2000 zemědělských podniků a zpracovatelských závodů. KEZ o.p.s. je nezisková organizace s vysoce nastavenými standardy kvality a důrazem na kvalitu poskytovaných služeb. Komentáře poskytne Ing. Jan Dehner, ředitel (telefon: 469 625 026 kl. 37, e-mail: jan.dehner@kez.cz).