Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.3.2022

EK: Zajištění potravinové bezpečnosti – “ Pro naše občany to není otázka dostupnosti, ale cenové dostupnosti.“

Komise zveřejněnila opatření, kde zaměřuje svou pozornost na potravinovou bezpečnost v EU i mimo EU. Pokud jde o cíle Evropské zelené dohody (GREEN DEAL), tak tento dokument jej upravuje tak, že při provádění těchto strategií by neměla být ohrožena celková produktivita zemědělství EU.

Výzvou nadále zůstává zajištění přiměřeného dopadu jednotlivých strategií na členské země – aby nebyla oslabena produkční schopnost konkrétních zemí na úkor jejího posílení v případě jiných zemí. To platí také pro krizový rámec státní podpory, protože rozpočtové možnosti členských zemí jsou značně odlišné


Projev pana Janusze Wojciechowského o přijetí sdělení Evropské komise „Zajištění potravinové bezpečnosti a posílení odolnosti potravinových systémů“

Ruská invaze na Ukrajinu nám ukázala důležitost zajištění potravinové bezpečnosti za všech okolností, v rámci EU i na celém světě. Tento cíl, zakotvený v našich zakládajících smlouvách asi před 65 lety, je dnes stejně důležitý jako kdykoli předtím.

Pro globální potravinový systém znamená ztráta vývozu obilí z Ukrajiny, že v aktuální a příští sezóně musí být nahrazeno až 25 milionů tun pšenice. To je nezbytné pro celkové světové potřeby potravin, které jsou rovněž ovlivněny pravděpodobným snížením ruského vývozu. Dohromady jsou Ukrajina a Rusko zodpovědné za více než 30 % světového exportu pšenice. Silné zvýšení cen na trzích s obilovinami ohrožuje globální zabezpečení potravin a postihuje zranitelné lidi v zemích s nedostatkem potravin.

Musíme chránit zranitelné země, zejména v Africe, na Blízkém východě a v regionu evropského sousedství, před tlaky na dostupnost a ceny potravin.

V minulých dnech jsem mluvil s ministry ukrajinské vlády, kteří popsali situaci, ve které se jejich zemědělci potýkají. Mluvili o zničené zemi, o ztracené úrodě a dobytku. Během AGRIFISH jsme v pondělí diskutovali s ukrajinským ministrem zemědělství. Ministr Roman Leščenko nám řekl, že ukrajinští „zemědělci ve dne bojují a v noci pracují na zajištění jídla“……….

Versailleská deklarace Evropské rady vyzvala Komisi, aby co nejdříve přijala opatření k předložení možností, jak řešit rostoucí ceny potravin a problém celosvětového zabezpečení potravin.

Dnes jsme přijali sdělení o „Zajištění potravinové bezpečnosti a posílení odolnosti potravinových systémů“.

Bezpečnost, stabilita a udržitelnost. To jsou slova, která definují naši reakci.

…………..

Pokud jde o Opatření na podporu zemědělství

Pro zemědělce to není krizová situace, ale kritická situace; zejména pro řadu specifických odvětví a menších rodinných farem. Dovolte mi stručně nastínit, co má toto sdělení pro zemědělce.

–  Komise přijala výjimečná podpůrná opatření ve výši 500 milionů EUR, aby přímo pomohla zemědělcům nejvíce postiženým vyššími vstupními náklady a uzavřením vývozních trhů.

– Komise předloží svůj návrh na použití krizové rezervy pro tento podpůrný balíček jak Evropskému parlamentu, tak Radě.

– Členské státy mohou tuto podporu EU výjimečně doplnit až o 200 % vnitrostátními finančními prostředky.

– Kromě toho Komise umožní členským státům platit zvýšené zálohy přímých plateb SZP, aby se vyřešily potíže s peněžními toky, kterým zemědělci čelí.

– přijali dočasnou výjimku, která letos umožní produkci jakýchkoli plodin na půdě ležící ladem a zároveň zachováme plnou úroveň ekologických plateb pro zemědělce.

S ohledem na obzvláště obtížnou situaci v odvětví vepřového masa zahájí Komise nový režim podpory soukromého skladování s cílem stabilizovat trhy.( viz https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fkomodity%2Fzv%2F05%2F01%2F1648119809041.pdf)

…….

Potravinová stabilita v EU

Druhou oblastí, kterou se naše sdělení zabývá, jsou krátkodobá opatření k udržení stability potravinového systému v Evropské unii. V EU jsme do značné míry soběstační téměř u všech zemědělských produktů.

Nicméně, EU dováží krmné obilí a olejná semena z Ukrajiny a hnojiva a zemní plyn z Ruska. Zemědělci na orné půdě pociťují náklady vysokých cen vstupů. A odvětví živočišné výroby – zejména vepřového masa a drůbeže – pociťuje silný dopad zvýšení cen krmiv.

 

Musíme také zajistit, aby náš potravinový systém byl odolný vůči vnějším otřesům, jako je ten, který nyní zažíváme. Proto je strategie Farm to Fork důležitou součástí naší reakce. Stanovuje cestu ke snížení naší závislosti na vstupech, jako jsou hnojiva, aniž by to podkopalo produktivitu.

……Více na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/SPEECH_22_1991