Kdo hledá, najde...

Aktuality

13.2.2024

DZES 8 – půda do klidu – bude umožněna výjimka i v ČR – ministr tento bod již na jednáních a veřejných diskuzích přislíbil

Evropská komise (EK) oznámila částečnou výjimku z normy DZES 8 ve společné zemědělské politice EU. Tato výjimka reaguje na požadavky členských států na větší flexibilitu, aby zemědělci lépe zvládali výzvy v EU.

Nařízení vstoupí v platnost 14. února a bude platné retroaktivně od 1. ledna do 31. prosince.

Zemědělci musí dodržovat devět norem pro podporu, zvaných DZES, které přispívají k životnímu prostředí a klimatu.

Standard DZES 8 vyžaduje, aby zemědělci vyhradili určitý podíl orné půdy vyčlenit na neprodukční prvky. Nicméně náklady spojené s tím zůstávají (daně, DPH, pachtovné…)

Zemědělské podniky s méně než deseti hektary orné půdy jsou z této povinnosti vyňaty. Komise nyní umožnila zemědělcům, aby si udrželi přímé platby, i když neponechají čtyři procenta půdy ladem, ale pěstují plodiny vážící dusík nebo meziplodiny.

Členské státy musí tuto odchylku oznámit do 15 dnů. Ministr zemědělství ČR přislíbil, že se tato výjimka propíše do pravidel ČR. My požadujeme i propsání tohoto pravidla i do celofaremní ekoplatby (což se loni nestalo).

Ursula von der Leyenová uvedla, že toto opatření poskytuje zemědělcům flexibilitu a odměňuje je za jejich roli v zajištění potravin v EU. Janusz Wojciechovski ocenil rozhodnutí a věří, že ho uvítají zemědělci v celé EU. Evropské farmáře trápí drahé úvěry, tlak na ceny, výkyvy počasí a levný dovoz, hlavně z Ukrajiny, a stěžují si i na přílišnou regulaci a omezení spojená s bojem EU proti změnám klimatu.

Zdroj: ČMSZP