Kdo hledá, najde...

Aktuality

4.1.2024

Dvě nová ohniska ptačí chřipky v malochovech v Ostravě a na Vyškovsku

V České republice byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky. Obě se nacházejí v nekomerčních malochovech slepic. První z nich v Ostravě-Staré Bělé, druhé ve Vážanech nad Litavou na Vyškovsku. Jedná se o druhé a třetí letošní ohnisko ptačí chřipky. Státní veterinární správa nevymezí okolo ohnisek uzavřená pásma s nařízeními pro ostatní chovatele. Přesto apeluje na chovatele drůbeže a ptáků v ČR, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti a sledovali zdravotní stav v chovech drůbeže.

V prvním případě nahlásil Krajské veterinární správě (KVS) zvýšený úhyn slepic ve svém malochovu chovatel z Ostravy – městské části Stará Bělá. Během tří dnů (do včerejška) mu uhynulo deset z třiceti kusů kura domácího. Veterinární inspektoři provedli v chovu okamžitě šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu (SVÚ). Slepice v době kontroly vykazovaly klinické příznaky onemocnění a snížení snášky. Vyšetření v SVÚ Olomouc dnes potvrdilo ptačí chřipku H5.

Podobně chovateli z Vážan nad Litavou na Vyškovsku v krátké době uhynulo deset z patnácti kusů kura domácího. Poté, co tuto skutečnost nahlásil příslušné KVS, provedli veterinární inspektoři na místě šetření a odebrali vzorky, které expresně poslali na vyšetření do SVÚ Olomouc. To dnes potvrdilo ptačí chřipku H5.

Zbývající ptáci v obou chovech budou utraceni a následně bude provedena dezinfekce odbornou firmou. Krajské veterinární správy jako v předchozích podobných případech využijí možnost danou nedávnou změnou evropské legislativy. Nevymezí okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nebudou vyhlašovat mimořádná veterinární opatření pro ostatní chovatele.

Oba zasažené malochovy totiž splňují podmínky pro použití výjimky. Tou hlavní je skutečnost, že chovatel neuvádí drůbež ani její produkty na trh, což znamená, že riziko šíření nákazy z daného chovu je minimální. Česká republika by neměla navíc ztratit oficiální status země prosté ptačí chřipky důležitý pro mezinárodní obchod s drůbeží a jejími produkty. Chovatelé drůbeže a dalších ptáků v celé ČR by přesto měli dodržovat doporučená preventivní opatření.

Základním preventivním opatřením je (pokud možno) chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů apod. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na krajskou veterinární správu.

První letošní ohnisko ptačí chřipky bylo začátkem týdne potvrzeno v malochovu slepic v Horních Slověnicích na Českobudějovicku. V loňském roce bylo na území České republiky postupně vyhlášeno 23 ohnisek ptačí chřipky v chovech drůbeže a v chovech ptáků držených v zajetí. Česká republika je od července 2023, kdy oficiálně získala od Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH) status země prosté, bez výskytu této nákazy.

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS