Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.9.2020

Důležité upozornění pro chovatele včel, kteří mají zájem o poskytnutí dotace 1.D. na zazimovaná včelstva

V Praze dne 3. září 2020
Upozorňujeme chovatele včel, kteří mají zájem o poskytnutí národní dotace 1.D. na zazimovaná včelstva, že dle platných podmínek Zásad pro rok 2020 musí podat svůj požadavek přes Český svaz včelařů, z. s. Bližší informace naleznete v Postupu pro podávání požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce uvedené na www.vcelarstvi.cz/dotace.
Požadavek tedy nelze podat přímo na Fond.

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení dotací včelařských opatření, cukru a propagace