Kdo hledá, najde...

Aktuality

14.7.2021

DP P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami – doplnění hodnot plodin pro individuální posouzení škody

V souladu s podmínkami dotace bodu f) Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021, týkající se individuálního posouzení škody na plodině, která není uvedena v Příloze č. 1, byly doplněny dle Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků ÚZEI, šetření ZUČM, a ČSÚ
hodnoty pro následující plodiny:

Celé znění ZDE