Kdo hledá, najde...

Aktuality

28.1.2021

Dotazníkové šetření – Spokojenost se službami Infolinky SZIF

SZIF informuje:

Vážení žadatelé,
chtěli bychom Vás upozornit, že na našich webových stránkách ve Zpravodajství v záložce Dotazníková šetření naleznete dotazník zaměřený na činnost naší infolinky. Toto šetření zde bude umístěno do 19. února 2021.

Pracovníci infolinky ihned od zahájení činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu pomáhali zemědělcům v orientaci na webových stránkách, na Portálu farmáře, v příručkách a pravidlech. Vzhledem ke stále většímu objemu dotačních titulů a s přihlédnutím k mimořádným opatřením spojených s epidemií Covid-19 bychom chtěli ještě více zkvalitnit a zefektivnit služby poskytované infolinkou SZIF.

Zpětná vazba, konstruktivní připomínky či náměty budou využity pro další rozvoj služeb v rámci komunikace zemědělské veřejnosti s Fondem. Děkujeme za Váš čas.

Dotazníkové šetření – Spokojenost se službami Infolinky SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00