Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.9.2018

Dotazníkové šetření k suchu 2018

Praha 3. září 2018 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) informuje o probíhajícím
dotazníkovém šetření k letošnímu suchu a vybízí zemědělce k vyplnění. Cílem
dotazníků je zmapovat škody způsobené suchem 2018 a orientačně vyčíslit škody.
Zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků mohou zemědělci posílat ode dneška do
12. září.
Extrémně horké léto se na našem zemědělství „podepsalo“ a stalo se za poslední měsíce
tématem číslo jedna. Administrace žádostí za sucho 2017 je momentálně v plném proudu a už
se začínají rozbíhat kroky, které povedou ke kompenzaci letošních škod.
Protože je nejprve nutné zjistit co nejpřesněji rozsah škod, připravilo Ministerstvo zemědělství
ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi dotazník. Aby ho vyplnilo co nejvíce
potenciálních žadatelů, oslovil SZIF formou direct mailu všechny své žadatele o zemědělské
dotace. Dotazník zjišťuje pěstování a výnos vybraných plodin v daných letech dle katastrálních
území a výsledky šetření napomohou při stanovení výše kompenzací za sucho v roce 2018.
Dotazník lze vyplnit od 3. do 12. září a je k dispozici na webových stránkách SZIF, pod záložkou
Národní dotace, v části Řešení rizik a krizí v zemědělství a zároveň také na:
https://www.zscr.cz/Kompenzace.
Co se týká žádostí na sucho 2017, kterých platební agentura zaevidovala 3 270, jejich
administrace probíhá dle plánu. SZIF k dnešnímu dni zkontroloval již přes 76 % žádostí a
průběžně je předává Ministerstvu zemědělství, které k nim následně vydává rozhodnutí a
proplácí je. Celkový požadavek žadatelů se pohybuje ve výši 1,16 miliardy korun.
Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF