Kdo hledá, najde...

Aktuality

11.4.2024

Dotazník: Posílení investic v zemědělských dotacích

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s mou iniciativou posílit podporu investic v zemědělských podnicích v rámci intervencí Strategického plánu SZP 2023-2027 bych Vás chtěl společně s ředitelem ÚZEI Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D. oslovit s průzkumem zpracovaným Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Cílem je zjistit, na jaké konkrétní investice byste podpory ve Vašem zemědělském podniku uvítali. Část námětů byla již získána při dotazování SZIF v roce 2023. Dovoluji si Vás proto požádat o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který naleznete na tomto odkazu. Přispějete tak svým názorem k cílenému směřování dalších investičních podpor.

Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 20 minut.

Dotazník prosím vyplňte do 26. dubna 2024.

Předem Vám děkuji za Váš čas a náměty.

S pozdravem

Mgr. Marek Výborný
ministr zemědělství

a

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D.
ředitel ÚZEI