Kdo hledá, najde...

Aktuality

18.1.2017

Výše sazby VCS na masná telata

Dne 17. ledna 2017 začíná Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí na VCS – masná telata.
Opatření se vztahuje na masná telata, která se narodila v hospodářství žadatele v období od 1. dubna 2015 do 31. března  2016
Výše sazby je 9 312,99 Kč / VDJ.

Tuto částku je třeba násobil koeficientem 0,4 (skot ve věku do 6 měsíců). Celková částka VCS je tedy pro masné tele 3 725,196 Kč.
Pro výplatu této podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. SZIF doporučuje žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí.
Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
4. poštou
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.