Kdo hledá, najde...

Aktuality

22.12.2016

Doložení produkce ovoce pro VCS za rok 2016 – podmínka čerpání podpory

SZIF upozorňuje žadatele, že pro získání podpory na ovocné druhy s velmi vysokou a vysokou pracností v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) je nutné doložit objem vlastní sklizené produkce prodané či zpracované. Kopie dokladů, včetně vyplněného formuláře se předkládají SZIF nejpozději do 31.1.2017.

Objem produkce je nutné prokázat za jednotlivé ovocné druhy účetními a daňovými doklady nebo v případě zpracované produkce i kalkulacemi, a to za celé za období od 1.1. do 31.12.2016.

Formulář je již nyní ke stažení na webových stránkách SZIF, v části jednotná žádost, v dolní sekci „ke stažení“: http://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost

Podmínky podpor VCS pro ovocné druhy jsou stanoveny v § 22-23 a v přílohách č. 5 a 6 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., v platném znění.