Kdo hledá, najde...

Aktuality

9.1.2024

Dokládání příloh k doporučeným žádostem o dotaci 1. kola projektových intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027

Upozorňujeme tímto žadatele 1. kola projektových intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023 – 2027, jejichž žádosti o dotaci byly v září 2023 doporučeny, že v úterý 16. ledna 2024 (do 18:00 hodin) je konečný termín pro doložení příloh a aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci (v souladu s Obecnými a příslušnými Specifickými podmínkami pro poskytování dotace).

Aktuálně evidujeme doložené přílohy pouze u cca 26% administrovaných žádostí o dotaci.

Doporučujeme, aby doložení příloh a aktualizovaného formuláře žádosti o dotaci bylo provedeno s dostatečným časovým předstihem před konečným termínem.

Detailní popis postupu doložení příloh a aktualizovaného formuláře žádosti naleznete na internetových stránkách https://www.szif.cz/cs/szp23-proj (Přehled kroků k předkládání žádosti o dotaci, krok 4. Doložení příloh k žádosti o dotaci) a také na Portálu farmáře v sekci „Žádosti PRV“ pod odkazem „Manuály a příručky“.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond