Kdo hledá, najde...

Aktuality

3.4.2023

Dobré životní podmínky zvířat podpořeny částkou vyšší než 757 milionů korun

Praha 3. dubna 2023 – Dnes zahájil Státní zemědělský intervenční fond (Fond) vydávání rozhodnutí v rámci dotačního titulu označovaného jako Welfare, a tak více než 900 žadatelů může získat až 757,39 milionů korun. Podpora je směřována do chovů dojnic a prasat s cílem podpořit přirozené potřeby zvířat při konvenčním způsobu chovu.

„Žádost o dotaci podalo více než 800 chovatelů dojnic, dotační prostředky jsou určeny na zvětšení lehacího prostoru a zlepšení stájového prostředí a v případě suchostojných krav se jedná o zajištění přístupu do výběhu,“ upřesnila Pavla Štěchová vedoucí Oddělení metodiky vybraných opatření PRV a SOT s vínem. Chovatelé dojnic tak mohou v rámci dotačního titulu získat až 619,76 milionů korun.

Celé znění ZDE