Kdo hledá, najde...

Aktuality

17.1.2022

Digitalizace v oblasti vývozu rostlin a rostlinných produktů

17.1.2022

Tisková zpráva – Od ledna 2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ( ÚKZÚZ) umožňuje elektronické podání žádostí i platby převodem při vystavení rostlinolékařského osvědčení pro vývoz rostlin a rostlinných produktů. Po loňské digitalizaci v oblasti dovozu ve formě ePhyto tak ÚKZÚZ pokračuje ve zvýšení efektivity procesů a v poskytnutí většího komfortu pro žadatele.

Od ledna 2022 mohou žadatelé uhradit správní poplatek za vystavení rostlinolékařských osvědčení a předvývozních osvědčení převodem finančních prostředků, a to při provedení šetření a vystavení osvědčení kdekoliv na celém území České republiky. Tyto finanční prostředky je nově možné postupně čerpat na všech pobočkách vývozce (žadatele) po jejich připsání na účet ÚKZÚZ. Žadatelům tímto odpadnou starosti s nákupem kolků a jejich distribucí.

Další novinkou je možnost podávat elektronicky žádosti o vystavení rostlinolékařského osvědčení a předvývozního osvědčení.  Dosavadní systém pro podávání žádostí byl přepracován a zjednodušen, což zvýší uživatelský komfort žadatelům.

Přístup do  systému  pro zadávání žádostí je možný po registraci na portálu eAgri. Podrobný popis uvedených novinek ÚKZÚZ zveřejňuje svých webových stránkách a zároveň poskytuje vývozcům informační servis.

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Příloha: Podrobné informace k elektronickému k podání žádosti pro vystavení rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení