Kdo hledá, najde...

Aktuality

27.4.2022

Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO – VÝŽIVA FOSFOREM A MIKROPRVKY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

Výživa fosforem a mikroprvky v ekologickém zemědělství, v pátek 6.5.2022 od 10:00 v rámci demonstračních dnů na Ekofarmě PROBIO.
Hlavním prezentujícím bude Matthias Strahlhofer z rakouského TB Unterfrauner (překlad do češtiny zajištěn).
https://www.bodenoekologie.com/

Výživa fosforem je často limitujícím prvkem intenzifikace produkce v ekologickém zemědělství. V rámci akce budou vysvětlené udržitelné principy zlepšení výživy rostlin tímto makroprvkem. Často podceňovanými komponenty výživy rostlin jsou mikroprvky. Podtrhneme jejich důležitost a možnosti doplnění.

10:00 – Možnosti mobilizace fosforu v systémech ekologického zemědělství prostřednictvím mikrobiální aktivity a v kořenových výměšků. Jaké jsou limitující faktory intenzifikace ekologického zemědělství a možnosti výživy mikroprvky?
12:00 – Oběd na farmě
12:30 – Praktické ukázky půdních polních měření, které je možné provádět na farmě – měření pH, infiltrační schopnost půdy, náchylnost vůči erozi a ztrátě organické hmoty, stanovení mikrobiální aktivity půdy.

Svoji účast prosím potvrďte do čtvrtka 5.5.2022
Kontakt: Adam Brezáni, brezani@probio.cz, 735 075 480
Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno. Prosíme o včasnou registraci na akci (při registraci prosím uvádějte název firmy a IČO).
Více informací na https://www.czechorganics.com

Pozvánka