Kdo hledá, najde...

Aktuality

20.6.2023

Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO – Redukované zpracování půdy – zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách

Pozvánka na další den otevřených dveří, který se bude konat na demonstrační farmě MZe EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách, v pátek 30.6.2023 s názvem – Redukované zpracování půdy – zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách.

Na farmě se připravují na první letošní sklizeň, konkrétně jetele nachového na osivo. Dlouhodobě se daří ihned po jeteli založit porost pohanky obecné nebo čiroku dvoubarevného na druhou sklizeň. Má to pozitivní vliv na ziskovost hospodaření v rámci osevního sledu a maximalizuje se doba s půdním pokryvem v průběhu roku. Založení letních plodin na druhou sklizeň v erozně ohrožených podmínkách má svá specifika. Na demonstračním dni budou k vidění technologie splňující protierozní nařízení DZES 5,jejichžzákladem je žádné nebo minimální narušení půdního profilu s vytvoŕením mulče z posklizňových zbytků na povrchu půdy:

  • přímé setí do strniště
  • mělká podmítka talířovým podmítačem Väderstad Carrier s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče
  • praktická ukázka využití systému Treffler – precizní radličkový podmítač TGA a precizní kultivátor TF s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče

Nově jsou výše zmiňované technologie podpořeny v rámci  33.73 – Investice do zemědělských podniků.

K přihlášení na akci prosím využijte následující odkaz. Pro přihlášené je občerstvení zajištěno zdarma. Prosíme o včasnou registraci na akci.

Pozvánka

Na závěr bychom rádi dali do pozornost demonstrační akci, kterou organizujeme ve spolupráci s demonstrační farmou Vinné sklepy Kutná Hora. Tématem  bude: Organická hmota ve vinicích a dalších trvalých kulturách. Termín – středa, 21.6.2023. Více informací naleznete zde.