Kdo hledá, najde...

Aktuality

12.4.2023

Den otevřených dveří na Ekofarmě PROBIO – AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH

AGROLESNICTVÍ NA EROZNĚ OHROŽENÝCH PLOCHÁCH
Pátek, 21.  dubna,  v 10:00, Ekofarma PROBIO, Velké Hostěrádky

Agrolesnictví je jeden z dotačních titulů nového Programu rozvoje venkova. Na akci bude popsán legislativní rámec agrolesnických systémů v ČR (např. výsadba dřevin na pronajatých pozemcích) a podmínky dotačního titulu.

Hlavní částí programu bude prezentace poradenské společnosti Triebwerk, která se specializuje na modelování, projektování, realizaci a údržbu agrolesnických systémů v Německu.

Přihlašování na akci zde: https://forms.gle/fGubwdCpy1EWuXHw7