Kdo hledá, najde...

Aktuality

16.9.2019

Den otevřených dveří na demonstrační farmě

Ekofarma VH Agroton s.r.o. ve spolupráci s Bioinstitut, o.p.s. Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Úrodnost půdy a dostupnost živin v ekologické polní produkci

Středa 25. 9. 2019 od 10:00

VH Agroton s.r.o., Velké Hostěrádky 224, 691 74 Velké Hostěrádky

PROGRAM:

Ing. Martin Hutař (VH Agroton s.r.o.)
• Představení demonstrační ekologické farmy
Ing. Miroslav Florián, Ph.D. (ÚKZÚZ)
• Agrochemické zkoušení zemědělských půd; karbonátové půdy a úskalí výživy rostlin v EZ
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (MENDELU)
• Osevní postupy
12:00–13:00 Oběd
Ing. Jaroslav Záhora, CSc. (MENDELU)
• Význam oživených půdních agregátů pro půdu, plodinu a krajinu (MENDELU)
• Exkurze na pozemky demonstrační farmy

Svoji účast prosím potvrďte do pátku 20. 9. 2019.

KONTAKT: Pavlína Samsonová
info@bioinstitut.cz, 776 305 605

Akce se koná v rámci projektu Demonstrační farmy, podpořeného Ministerstvem zemědělství.
Účast ZDARMA, občerstvení pro registrované účastníky zajištěno.

Pozvánka